Voor de presentatie: doel verkennen: overtuigen

Bij een overtuigend doel gaat het om de beïnvloeding van de mening of houding van de toehoorder. U overtuigt uw medestudenten er bijvoorbeeld van dat een bepaalde theorie beter is dan een andere, of u overtuigt het College van Bestuur ervan dat er een bepaald beleid gevoerd moet worden. De toehoorders laten zich alleen overtuigen door een spreker die volgens hen deskundig en betrouwbaar overkomt. U straalt daarom zekerheid en rust uit. Bovendien staat u volledig achter uw betoog. Hierover mag geen twijfel bestaan: als u er niet volledig in gelooft, doet uw publiek dat zeker niet.

De kans op succes bij een overtuigende presentatie is het grootst als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

vorige volgende